© copyright 1996 J&R 2330013 Verkooppunten Foto's

J&R besteedt veel zorg aan de creatie van haar website en het up-to-date houden ervan. De gebruiker is zich

er van bewust dat de informatie op deze site kan wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


J&R kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze site, noch voor het gebruik hiervan.  We

kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten van eender welke andere aard ook.


J&R is niet verantwoordelijk voor problemen ontstaan uit het oproepen, bekijken en gebruiken van deze

website noch voor problemen ontstaan bij het downloaden van software of bestanden van onze site.  Bij het

downloaden, installeren of gebruiken van de software of bestanden, verklaart de gebruiker zich akkoord de

volledige verantwoordelijkheid hierover op zich te nemen.


Auteursrecht

Deze website is onderworpen aan een copyright en aan de bescherming van het intellectueel eigendom.

Alle teksten, foto’s, films, lay-outs, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn auteursrechterlijk beschermd.

Deze mogen niet voor verspreiding gekopieerd worden noch gewijzigd worden noch op andere websites geplaatst

worden of in gelijk welke andere vorm gepubliceerd worden.  Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement,

publieke mededeling, huur of exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site onder het even welke vorm

is verboden behalve ingeval van voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van J&R. Eender welke inbreuk op deze

auteursrechten kunnen strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

 

Handvest voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van

11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 25 oktober 1995, verplicht ons U op de hoogte te stellen

van bepaalde punten betreffende het verzamelen van persoonsgegevens.


Enkel door gebruik te maken van de emailformulieren op deze website, komt J&R automatisch in het bezit van

Uw persoonsgegevens die elektronisch verwerkt worden.  Aan de hand van deze nauwkeurige gegevens, die U

zelf invult, zijn we in staat U gerichte informatie te verschaffen via onze website alsook via e-mail, post, telefoon...


Onze website omvat geen cookies.  Uw persoonsgegevens als surfer op onze website worden dus door de firma

J&R niet opgeslagen.  Elk actief afnemend verkooppunt van onze producten heeft schriftelijk toestemming gegeven

om hun persoonsgegevens op onze website te laten vermelden.  Indien een verkooppunt deze gratis vermelding niet

meer wenst te benutten, kan het verkooppunt deze vermelding laten stopzetten door een mailtje te sturen naar

info@wondersteen.com  Een niet actief afnemend verkooppunt of een verkooppunt dat stopt met zijn/haar activiteiten

wordt automatisch van onze website verwijderd.   Uiteraard gebeurt dit geheel kosteloos.


Enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd om uitspraak te doen bij eventuele geschillen

waarbij enkel de Belgische wetgeving geldt.


J&R

Wilbroek 8        

3583 Paal

België

Disclaimer Top